เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา สพม.39

1 อุตรดิตถ์ 3
2 พิษณุโลก 1