เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา สพม.38

1 ตาก 3
2 สุโขทัย 3