ตารางแสดงพนักงานราชการและครูจ้างสอนจำแนกตามระดับที่สอน

1 สพม.1 (กทม.1) 50  14.00  4.00  14.00 
2 สพม.2 (กทม.2) 87  17  19.54  5.75  10.34 
3 สพม.3 56  10  17.86  3.57  19  33.93 
4 สพม.4 52  11.54  5.77  9.62 
5 สพม.5 83  14  16.87  10  12.05  32  38.55 
6 สพม.6 164  27  16.46  1.83  38  23.17 
7 สพม.7 110  26  23.64  8.18  34  30.91 
8 สพม.8 104  27  25.96  22  21.15  14  13.46  28  26.92  30  28.85 
9 สพม.9 77  22  28.57  10.39  21  27.27 
10 สพม.10 132  38  28.79  6.06  38  28.79 
11 สพม.11 136  2.21  19  13.97  2.21  52  38.24 
12 สพม.12 12.50 
13 สพม.13 165  43  26.06  20  12.12  63  38.18 
14 สพม.14 65  17  26.15  4.62  37  56.92 
15 สพม.15 110  20  18.18  2.73  29  26.36 
16 สพม.16 24  4.17  25.00 
17 สพม.17 112  0.89  15  13.39  7.14  45  40.18 
18 สพม.18 131  2.29  46  35.11  11  8.40  39  29.77 
19 สพม.19 64  3.13  7.81  3.13  26  40.63 
20 สพม.20 18  22.22  44.44 
21 สพม.21 172  17  9.88  4.65  47  27.33 
22 สพม.22 227  37  16.30  3.96  84  37.00 
23 สพม.24 69  8.70  1.45  13  18.84 
24 สพม.25 206  23  11.17  4.37  56  27.18 
25 สพม.26 23  8.70  26.09 
26 สพม.27 117  37  31.62  16  13.68  30  25.64 
27 สพม.28 203  28  13.79  11  5.42  93  45.81 
28 สพม.29 44  2.27  12  27.27  6.82  20  45.45 
29 สพม.30 181  34  18.78  15  8.29  37  20.44 
30 สพม.31 234  70  29.91  19  8.12  98  41.88 
31 สพม.32 47  2.13  2.13  4.26 
32 สพม.33 149  17  11.41  4.03  66  44.30 
33 สพม.34 170  30  17.65  23  13.53  47  27.65 
34 สพม.36 121  30  24.79  6.61  32  26.45 
35 สพม.37 44  6.82  2.27  13  29.55 
36 สพม.38 139  36  25.90  5.04  54  38.85 
37 สพม.39 158  1.27  26  16.46  14  8.86  65  41.14 
38 สพม.40 40  10  25.00  7.50  12  30.00 
39 สพม.41 153  23  15.03  1.31  53  34.64 
40 สพม.42 82  11  13.41  3.66  31  37.80