ตารางแสดงพนักงานราชการและครูจ้างสอนจำแนกตามระดับที่สอน

1 สพม.1 (กทม.1) 50  14.00  4.00  14.00 
2 สพม.2 (กทม.2) 88  17  19.32  5.68  10.23 
3 สพม.3 56  10  17.86  3.57  19  33.93 
4 สพม.4 51  11.76  5.88  9.80 
5 สพม.5 78  14  17.95  10  12.82  27  34.62 
6 สพม.6 163  0.61  41  25.15  3.68  49  30.06 
7 สพม.7 89  15  16.85  7.87  29  32.58 
8 สพม.8 104  27  25.96  22  21.15  14  13.46  28  26.92  30  28.85 
9 สพม.9 77  22  28.57  10.39  21  27.27 
10 สพม.10 131  38  29.01  6.11  37  28.24 
11 สพม.11 136  2.21  19  13.97  2.21  52  38.24 
12 สพม.12 12.50 
13 สพม.13 165  43  26.06  20  12.12  63  38.18 
14 สพม.14 65  17  26.15  4.62  37  56.92 
15 สพม.15 110  20  18.18  2.73  29  26.36 
16 สพม.16 24  4.17  25.00 
17 สพม.17 112  0.89  15  13.39  7.14  45  40.18 
18 สพม.18 132  2.27  46  34.85  11  8.33  39  29.55 
19 สพม.19 64  3.13  7.81  3.13  26  40.63 
20 สพม.20 18  22.22  44.44 
21 สพม.21 172  17  9.88  4.65  47  27.33 
22 สพม.22 227  37  16.30  3.96  84  37.00 
23 สพม.24 69  8.70  1.45  13  18.84 
24 สพม.25 205  23  11.22  4.39  56  27.32 
25 สพม.26 23  8.70  26.09 
26 สพม.27 117  37  31.62  16  13.68  30  25.64 
27 สพม.28 202  23  11.39  13  6.44  96  47.52 
28 สพม.29 45  2.22  12  26.67  6.67  21  46.67 
29 สพม.30 181  34  18.78  15  8.29  37  20.44 
30 สพม.31 234  70  29.91  19  8.12  98  41.88 
31 สพม.32 47  2.13  2.13  4.26 
32 สพม.33 149  17  11.41  4.03  66  44.30 
33 สพม.34 169  30  17.75  23  13.61  47  27.81 
34 สพม.36 108  29  26.85  7.41  32  29.63 
35 สพม.37 44  6.82  2.27  13  29.55 
36 สพม.38 135  36  26.67  4.44  51  37.78 
37 สพม.39 158  1.27  26  16.46  14  8.86  65  41.14 
38 สพม.40 40  10  25.00  7.50  12  30.00 
39 สพม.41 152  23  15.13  1.32  52  34.21 
40 สพม.42 82  11  13.41  3.66  31  37.80