จำนวนครูจำแนกตามสาระการเรียนรู้ 
จังหวัด จำแนกตามสาระการเรียนรู้ รวม
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน ลาว พม่า มลายู เวียดนาม เขมร อื่นๅ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา นาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม คหกรรม คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สพม.1 (กทม.1) 94  94  115  50  20  14  19  119  69  37  12  23  29  41  23  770 
สพม.2 (กทม.2) 150  178  209  104  30  31  25  172  120  60  27  34  52  72  44  1343 
สพม.3 174  202  177  153  20  29  32  194  108  72  28  47  69  80  46  1449 
สพม.4 93  108  104  72  17  18  22  105  79  38  26  35  28  46  17  813 
สพม.5 218  252  235  186  47  48  44  243  144  11  87  43  66  82  108  29  1853 
สพม.6 248  307  269  19  174  57  60  55  297  186  11  22  97  39  48  82  132  66  2179 
สพม.7 115  124  143  82  34  22  34  151  70  45  23  27  27  74  17  999 
สพม.8 158  204  197  121  37  24  30  197  103  70  52  61  62  91  23  1443 
สพม.9 186  216  208  164  41  23  35  220  126  78  47  49  69  99  47  1624 
สพม.10 170  205  190  121  44  38  35  215  120  73  45  39  57  103  32  1508 
สพม.11 132  177  170  113  37  29  36  177  95  64  47  50  44  70  21  1277 
สพม.12 39  26  32  16  30  22  21  10  16  258 
สพม.13 192  203  224  159  47  48  45  256  119  11  18  76  52  49  44  89  33  1667 
สพม.14 68  76  82  43  21  16  16  99  46  28  19  16  22  38  28  629 
สพม.15 51  80  57  38  15  16  16  64  38  28  11  18  12  33  14  492 
สพม.16 148  159  161  121  24  25  31  183  81  48  45  39  37  44  34  1189 
สพม.17 115  136  124  81  31  38  35  150  71  52  23  19  28  61  16  995 
สพม.18 180  189  221  162  35  27  36  230  110  10  62  38  46  52  112  22  1543 
สพม.19 48  62  61  34  27  13  19  68  32  23  13  17  17  29  476 
สพม.20 62  57  57  53  15  12  15  70  30  17  13  16  16  21  463 
สพม.21 70  80  84  54  29  20  23  82  48  20  11  16  27  42  622 
สพม.22 202  230  224  122  90  75  75  262  112  16  61  49  40  45  93  11  1715 
สพม.23 23 
สพม.24 51  54  60  43  27  21  20  66  29  16  13  10  23  445 
สพม.25 167  184  165  115  67  51  65  195  101  12  62  45  45  44  84  13  1428 
สพม.26 30  42  40  22  14  18  11  39  16  11  11  11  15  293 
สพม.27 133  159  140  108  50  31  37  155  73  44  36  28  38  65  16  1119 
สพม.28 230  277  272  14  168  101  83  100  320  124  13  17  85  53  48  65  150  22  2144 
สพม.29 152  162  184  122  61  41  47  187  87  47  39  48  45  68  16  1317 
สพม.30 122  137  132  91  61  27  43  154  73  57  22  27  31  57  1049 
สพม.31 306  403  397  278  101  86  86  388  219  12  20  129  88  94  108  166  96  2990 
สพม.32 29  32  41  32  17  13  13  48  14  10  13  18  299 
สพม.33 150  138  169  98  61  48  55  171  72  12  39  43  29  36  95  12  1233 
สพม.34 169  180  210  103  40  39  41  206  111  67  58  52  63  84  66  1507 
สพม.35 20  60 
สพม.36 131  132  153  90  47  39  36  180  65  41  34  31  30  85  22  1138 
สพม.37 72  88  85  65  21  12  18  95  45  24  21  25  15  34  11  638 
สพม.38 146  173  186  108  48  34  39  171  87  65  35  24  44  86  15  1274 
สพม.39 199  226  261  172  50  48  46  215  121  90  52  74  49  107  51  1772 
สพม.40 117  129  126  82  32  22  20  130  62  37  33  24  26  53  19  920 
สพม.41 194  204  216  132  60  43  51  204  115  13  65  42  49  46  97  20  1561 
สพม.42 154  165  175  99  46  42  51  180  106  14  54  40  43  36  81  29  1323