ผูอำนวยการ สมป.นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง
(Miss  Nongluk  Rueanthong)
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าสู่ระบบ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้136
เมื่อวาน718
เดือนนี้11245
ทั้งหมด176163
ผู้เยี่ยมชมปัจจุบัน 23
   

นายณรงค์  เพชรล้ำ
(Mr. Narong  Petlum)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
โทร. 0-2288-5939

 
นายเอกลักษณ์  ทิมทอง
(Mr. Aekkarak  Timthong)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทร. 0-2288-5939

 

นางสาวบุณยนุช  สายรัตน์
(Miss Boonyanuch  Sairat)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทร. 0-2288-5939

   

 

นางสาววิมลพรรณ  ประมาณผล
(Miss Vimolphan  Pramanphol)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทร. 0-2288-5939