ผูอำนวยการ สมป.นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง
(Miss  Nongluk  Rueanthong)
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าสู่ระบบ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้946
เมื่อวาน879
เดือนนี้16586
ทั้งหมด76527
ผู้เยี่ยมชมปัจจุบัน 25
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แนวทางในการดำเนินการของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรสากล และโรงเรียนทั่งไปที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 1153
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 487
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่สอบเข้าคณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 225
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 365
จัดสรรงบประมาณในการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพของกรรมการ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 284
งานเทศกาลและงานกีฬารวมใจพี่น้องชาวไทย - เกาหลี เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 203
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาติดตามตรวจเยี่ยมฯ (OBECQA) เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 498
แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการฯ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพจังหวัด เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 316
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 243
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 215
เอกสารเกณฑ์รางวัลคุณภาพฯ ปี 2559-2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 1542
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะและการสอนภาษาฝรั่งเศสสำหรับครูภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2559 เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 217
ประกาศโรงเรียน ScQA จำนวน 544 โรงเรียน เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 380
เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภ เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 252
แผนที่โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 207
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมงานเวทีศักยภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 211
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1198/2559 เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 230
ตารางการประชุม 21 - 23 สิงหาคม 2559 เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 230
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้ เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 208
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 233
งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จั เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 196
การประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 134
เรียน ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณให้เขตพื้นท เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 156
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขยายผล Project-based Learning by Business Model Canvas เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 113
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 159