ผูอำนวยการ สมป.นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง
(Miss  Nongluk  Rueanthong)
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าสู่ระบบ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้103
เมื่อวาน938
เดือนนี้19330
ทั้งหมด52753
ผู้เยี่ยมชมปัจจุบัน 26
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แนวทางในการดำเนินการของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรสากล และโรงเรียนทั่งไปที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 1049
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 422
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่สอบเข้าคณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 172
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 304
จัดสรรงบประมาณในการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพของกรรมการ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 242
งานเทศกาลและงานกีฬารวมใจพี่น้องชาวไทย - เกาหลี เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 156
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาติดตามตรวจเยี่ยมฯ (OBECQA) เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 433
แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการฯ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพจังหวัด เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 252
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 190
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 180
เอกสารเกณฑ์รางวัลคุณภาพฯ ปี 2559-2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 1259
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะและการสอนภาษาฝรั่งเศสสำหรับครูภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2559 เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 172
ประกาศโรงเรียน ScQA จำนวน 544 โรงเรียน เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 331
เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภ เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 203
แผนที่โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 162
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมงานเวทีศักยภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 173
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1198/2559 เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 178
ตารางการประชุม 21 - 23 สิงหาคม 2559 เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 190
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้ เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 175
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 185
งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จั เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 154
การประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 102
เรียน ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณให้เขตพื้นท เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 112
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขยายผล Project-based Learning by Business Model Canvas เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 79
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 124