ผูอำนวยการ สมป.เข้าสู่ระบบ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้10
เมื่อวาน270
เดือนนี้5958
ทั้งหมด8121
ผู้เยี่ยมชมปัจจุบัน 29
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 202
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่สอบเข้าคณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 47
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 121
จัดสรรงบประมาณในการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพของกรรมการ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 93
งานเทศกาลและงานกีฬารวมใจพี่น้องชาวไทย - เกาหลี เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 40
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาติดตามตรวจเยี่ยมฯ (OBECQA) เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 154
แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการฯ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพจังหวัด เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 63
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 54
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 76
เอกสารเกณฑ์รางวัลคุณภาพฯ ปี 2559-2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 290
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะและการสอนภาษาฝรั่งเศสสำหรับครูภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2559 เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 55
ประกาศโรงเรียน ScQA จำนวน 544 โรงเรียน เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 128
เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภ เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 67
แผนที่โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 52
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมงานเวทีศักยภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 66
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1198/2559 เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 72
ตารางการประชุม 21 - 23 สิงหาคม 2559 เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 73
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้ เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 59
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 62
งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จั เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 61
การประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 24
เรียน ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณให้เขตพื้นท เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 24
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขยายผล Project-based Learning by Business Model Canvas เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 22
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 21
คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา เขียนโดย กลุ่มบริหารทั่วไป 45