ผูอำนวยการ สมป.



นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง
(Miss  Nongluk  Rueanthong)
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าสู่ระบบ









 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้946
เมื่อวาน879
เดือนนี้16586
ทั้งหมด76527
ผู้เยี่ยมชมปัจจุบัน 25

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรแบบก้าวหน้า : Advanced Curriculum และการจัดทำระเบียบจ้างบุคคลกรในโครงการ Education Hub

ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2560