ผูอำนวยการ สมป.เข้าสู่ระบบ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้10
เมื่อวาน270
เดือนนี้5958
ทั้งหมด8121
ผู้เยี่ยมชมปัจจุบัน 29
   

นางนวลจันทร์  ปกป้อง
(Mrs. Nuanjun  Pokpong)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
โทร. 0-2288-5939

 

นางสาวมิ่งขวัญ  เทียมพัฒน์
(Miss Mingkwan  Tiampat)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 0-2288-5939

 

นายภาวัต  ภูมิคอนสาร
(Mr. Pawat  Phumkonsarn)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 0-2288-5939

   

 

นายธวัช  ครูวรรณะ
(Mr. Thawat  Khuwanna)
พนักงานธุรการ ส 4

โทร. 0-2288-5939


 
 

นางสาวดวงตา  มังกร
(Miss Duangta  Mangkorn)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร. 0-2288-5939


 

นางสาวบุศรา  สว่างหล้า
(Miss Bussara  Sawangla)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร. 0-2288-5939