ผูอำนวยการ สมป.นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง
(Miss  Nongluk  Rueanthong)
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าสู่ระบบ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้137
เมื่อวาน718
เดือนนี้11246
ทั้งหมด176164
ผู้เยี่ยมชมปัจจุบัน 24
   

นางนวลจันทร์  ปกป้อง
(Mrs. Nuanjun  Pokpong)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
โทร. 0-2288-5939

 

นางสาวมิ่งขวัญ  เทียมพัฒน์
(Miss Mingkwan  Tiampat)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 0-2288-5939

 

นายภาวัต  ภูมิคอนสาร
(Mr. Pawat  Phumkonsarn)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 0-2288-5939

   

 

นายธวัช  ครูวรรณะ
(Mr. Thawat  Khuwanna)
พนักงานธุรการ ส 4

โทร. 0-2288-5939


 
 

นางสาวดวงตา  มังกร
(Miss Duangta  Mangkorn)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร. 0-2288-5939


 

นางสาวบุศรา  สว่างหล้า
(Miss Bussara  Sawangla)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร. 0-2288-5939