ผูอำนวยการ สมป.นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง
(Miss  Nongluk  Rueanthong)
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าสู่ระบบ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้136
เมื่อวาน718
เดือนนี้11245
ทั้งหมด176163
ผู้เยี่ยมชมปัจจุบัน 24
   

นางจรัสพร  ฉัตรทอง
(Mrs. Charatporn  Chuttong)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
โทร. 0-2288-5938

 

 

นางวันเพ็ญ  ชำนาญกูล
(Mrs. Wanpen  Chumanagoon)
ผู้เชี่ยวชาญ การขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญการรับเสด็จฯ

โทร. 0-2288-5938

   
  นางสาวจิระวดี  สินทร
(Miss Chirawadee  Sintorn)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 0-2288-5938
 

 

   

 

นายพงศกร  สิทธิฤทธิ์
(Mr. Pongsakorn  Sittirit)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทร. 0-2288-5938