• การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรแบบก้าวหน้า : Advanced Curriculum และการจัดทำระเบียบจ้างบุคคลการในโครงการ Education Hub

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรแบบก้าวหน้า : Advanced Curriculum...

  วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 14:23
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA

  การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลตามเกณฑ์...

  วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2560 15:58
 • ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ

  ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ

  วันศุกร์, 03 มีนาคม 2560 04:51
 • ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการวิจัยและประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

  ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการวิจัยและประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

  วันพุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2560 07:57
 • การประชุมเตรียมการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม

  การประชุมเตรียมการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม "หนุมานชาญสมร...

  วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2559 09:35
 • การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  วันเสาร์, 23 มกราคม 2559 11:11
 • การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2558 11:13
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์เครื่องมือประเมินความพร้อมของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ Education Hub และการจัดทำคู่มือกรรมการในการประเมินความพร้อม

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์เครื่องมือประเมินความพร้อมของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ...

  วันเสาร์, 14 พฤศจิกายน 2558 11:14
 • กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวการจัดทำแผนความต้องการอัตรากำลังแรงงานและแนวทางการพัฒนา ทักษะ และสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ

  กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวการจัดทำแผนความต้องการอัตรากำลังแรงงานและแนวทางการพัฒนา...

  วันเสาร์, 14 พฤศจิกายน 2558 11:13
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  วันพฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2558 11:14

 

ผูอำนวยการ สมป.เข้าสู่ระบบ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้328
เมื่อวาน964
เดือนนี้18197
ทั้งหมด26560
ผู้เยี่ยมชมปัจจุบัน 20