• ผอ.สมป. ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)

  ผอ.สมป. ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)

  วันอังคาร, 27 มิถุนายน 2560 13:09
 • บุคลากร สมป. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรองเท้านักเรียน ภายใต้

  บุคลากร สมป. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรองเท้านักเรียน ภายใต้ "โครงการพาน้องไปโรงเรียน" ปี 5

  วันพุธ, 21 มิถุนายน 2560 21:24
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการสถานศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการสถานศึกษารองรับระเบ...

  วันพุธ, 21 มิถุนายน 2560 21:17
 • ผู้แทน สมป. เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือจัดทวิศึกษา ทวิภาคี โครงการเปิดประตู “สังคมสำหรับทุกคน Inclusive Society”

  ผู้แทน สมป. เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือจัดทวิศึกษา ทวิภาคี โครงการเปิดประตู “สังคมสำหรับทุกคน...

  วันพุธ, 07 มิถุนายน 2560 10:28
 • การประชุมวางแผนและรูปแบบแนวทางในการติดตามตรวจเยี่ยม และประเมินผลโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของคณะกรรมการในแต่ละภูมิภาค

  การประชุมวางแผนและรูปแบบแนวทางในการติดตาม ตรวจเยี่ยม...

  วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2560 15:59
 • ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดี

  วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2560 14:51
 • บุคลากร สมป. ร่วมเป็นผู้แทน สพฐ. ในงาน “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” OPEN FORUM

  บุคลากร สมป. ร่วมเป็นผู้แทน สพฐ. ในงาน “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” OPEN FORUM

  วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2560 14:44
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรแบบก้าวหน้า : Advanced Curriculum และการจัดทำระเบียบจ้างบุคคลการในโครงการ Education Hub

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรแบบก้าวหน้า : Advanced Curriculum...

  วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 14:23
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA

  การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลตามเกณฑ์...

  วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2560 15:58
 • ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ

  ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ

  วันศุกร์, 03 มีนาคม 2560 04:51

 

ผูอำนวยการ สมป.นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง
(Miss  Nongluk  Rueanthong)
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าสู่ระบบ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้134
เมื่อวาน718
เดือนนี้11243
ทั้งหมด176161
ผู้เยี่ยมชมปัจจุบัน 2