1 บ้านสวนวิทยาคม 1 1
2 ลิไทพิทยาคม 1 1
3 อุดมดรุณี 1 1
4 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1 1
5 บ้านด่านลานหอยวิทยา 1 1
6 คีรีมาศพิทยาคม 1 1
7 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1 1
8 กงไกรลาศวิทยา 1 1
9 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 1
10 หนองตูมวิทยา 1 1
11 ท่าชัยวิทยา 1 1
12 บ้านแก่งวิทยา 1 1
13 เมืองเชลียง 1 1
14 เมืองด้งวิทยา 1 1
15 ขุนไกรพิทยาคม 1 1
16 วังทองวิทยา 1 1
17 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1 1
18 สวรรค์อนันต์วิทยา 1 1
19 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 1 1
20 หนองกลับวิทยาคม 1 1
21 หนองปลาหมอวิทยาคม 1 1
22 ศรีนคร 1 1
23 ชัยมงคลพิทยา 1 1
24 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1 1