1 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 1
2 เมืองเชียงราย 1 1
3 สามัคคีวิทยาคม 2 1 1
4 ห้วยสักวิทยาคม 1 1
5 เวียงชัยวิทยาคม 1 1
6 เชียงของวิทยาคม 1 1
7 บุญเรืองวิทยาคม 1 1
8 ปล้องวิทยาคม 1 1
9 ดอยงามวิทยาคม 1 1
10 พานพิทยาคม 1 1
11 พานพิเศษพิทยา 1 1
12 แม่อ้อวิทยาคม 1 1
13 ป่าแดดวิทยาคม 1 1
14 จันจว้าวิทยาคม 1 1
15 บ้านแซววิทยาคม 1 1
16 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 1
17 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 1 1
18 แม่สรวยวิทยาคม 1 1
19 วาวีวิทยาคม 1 1
20 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 1
21 พญาเม็งราย 1 1
22 ไม้ยาวิทยาคม 1 1
23 เวียงแก่นวิทยาคม 1 1
24 ขุนตาลวิทยาคม 1 1
25 ยางฮอมวิทยาคม 1 1
26 สันติคีรีวิทยาคม 1 1
27 แม่ลาววิทยาคม 1 1
28 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1 1
29 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1 1