1 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 2 1 3
2 เพชรบุรี 0 0 1 1 2
3 สมุทรสงคราม 0 0 1 0 1
4 สมุทรสาคร 0 1 1 0 2