1 ชัยนาท 8 2 3 0 13
2 ลพบุรี 8 11 3 2 24
3 สิงห์บุรี 7 3 0 1 11