รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.41

1 กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร  
2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร กำแพงเพชร  
3 วัชรวิทยา กำแพงเพชร  
4 คลองลานวิทยา กำแพงเพชร  
5 ขาณุวิทยา กำแพงเพชร  
6 คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ กำแพงเพชร  
7 วชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร  
8 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร  
9 วังกรดพิทยา พิจิตร  
10 บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร  
11 สามง่ามชนูปถัมภ์ พิจิตร