รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.39

1 อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์  
2 เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก  
3 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก