รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.38

1 ตากพิทยาคม ตาก  
2 ผดุงปัญญา ตาก  
3 วังประจบวิทยาคม ตาก  
4 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) ตาก  
5 แม่ระมาดวิทยาคม ตาก  
6 ท่าสองยางวิทยาคม ตาก  
7 สรรพวิทยาคม ตาก  
8 อุดมดรุณี สุโขทัย  
9 สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย