รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.36

1 พะเยาพิทยาคม พะเยา  
2 จุนวิทยาคม พะเยา  
3 เชียงม่วนวิทยาคม พะเยา  
4 ดอกคำใต้วิทยาคม พะเยา  
5 ถ้ำปินวิทยาคม พะเยา  
6 ภูซางวิทยาคม พะเยา  
7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา  
8 สามัคคีวิทยาคม 2 เชียงราย  
9 พานพิทยาคม เชียงราย  
10 จันจว้าวิทยาคม เชียงราย  
11 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชียงราย  
12 แม่สรวยวิทยาคม เชียงราย  
13 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย  
14 พญาเม็งราย เชียงราย  
15 ขุนตาลวิทยาคม เชียงราย  
16 แม่ลาววิทยาคม เชียงราย