รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.34

1 วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่  
2 สันทรายวิทยาคม เชียงใหม่