รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.31

1 บุญวัฒนา นครราชสีมา  
2 มหิศราธิบดี นครราชสีมา  
3 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา  
4 ราชสีมาวิทยาลัย 2 นครราชสีมา  
5 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา  
6 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา  
7 สุรนารีวิทยา ๒ นครราชสีมา  
8 เมืองคง นครราชสีมา  
9 จักราชวิทยา นครราชสีมา  
10 มัธยมด่านขุนทด นครราชสีมา  
11 ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา  
12 นิคมพิมายศึกษา นครราชสีมา  
13 พิมายดำรงวิทยาคม นครราชสีมา  
14 พิมายวิทยา นครราชสีมา  
15 ปากช่อง นครราชสีมา