รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.28

1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ  
2 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ  
3 สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ  
4 กันทรารมย์ ศรีสะเกษ  
5 กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ  
6 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ  
7 ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ  
8 กำแพง ศรีสะเกษ  
9 ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ  
10 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร  
11 มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร