รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.23

1 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร  
2 มัธยมวานรนิวาส สกลนคร  
3 บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร  
4 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร  
5 สว่างแดนดิน สกลนคร  
6 โพนพิทยาคม สกลนคร