รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.22

1 นาถ่อนพัฒนา นครพนม