รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.21

1 ประชาบดีพิทยาคม หนองคาย