รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.19

1 คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู