รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.18

1 บางละมุง ชลบุรี  
2 สัตหีบวิทยาคม ชลบุรี