รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.17

1 เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี  
2 ศรียานุสรณ์ จันทบุรี  
3 ขลุงรัชดาภิเษก จันทบุรี  
4 ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี  
5 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม จันทบุรี  
6 ทุ่งขนานวิทยา จันทบุรี  
7 สอยดาววิทยา จันทบุรี  
8 แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี  
9 นายายอามพิทยาคม จันทบุรี  
10 เบญจมราชูทิศ จันทบุรี