รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.11

1 มาบอำมฤตวิทยา ชุมพร  
2 สวีวิทยา ชุมพร