รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.10

1 สมุทรสาครวุฒิชัย สมุทรสาคร  
2 กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร  
3 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม  
4 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี  
5 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี เพชรบุรี  
6 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์  
7 บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์  
8 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์