รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.9

1 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี  
2 อู่ทอง สุพรรณบุรี  
3 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม  
4 มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม