รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.8

1 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี  
2 บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี  
3 ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี  
4 พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี  
5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี  
6 ท่าม่วงราษฏร์บำรุง กาญจนบุรี  
7 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี  
8 ร่มเกล้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี  
9 พนมทวนชนูปถัมภ์ กาญจนบุรี  
10 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กาญจนบุรี  
11 ประชามงคล กาญจนบุรี