รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.7

1 ปราจิณราษฏรอำรุง ปราจีนบุรี  
2 ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี  
3 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี  
4 กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี  
5 นครนายกวิทยาคม นครนายก  
6 สระแก้ว สระแก้ว  
7 ตาพระยา สระแก้ว  
8 อรัญประเทศ สระแก้ว