รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.5

1 พระนารายณ์ ลพบุรี  
2 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี  
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี  
4 สิงห์บุรี สิงห์บุรี  
5 อินทร์บุรี สิงห์บุรี  
6 ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท  
7 หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ ชัยนาท