รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.4

1 มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ปทุมธานี  
2 ธัญบุรี ปทุมธานี  
3 ธัญรัตน์ ปทุมธานี  
4 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ปทุมธานี  
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ปทุมธานี