รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.2 (กทม.2)

1 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร  
2 พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร  
3 ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  
4 ยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร  
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร  
6 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร