1 โยธินบูรณะ 1 1
2 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1 1 1 3
3 พรตพิทยพยัต 1 1
4 เจ้าพระยาวิทยาคม 1 1
5 วัดอินทาราม 1 1
6 ทวีธาภิเศก 0
7 ชิโนรสวิทยาลัย 1 1 1 1 1 5
8 ยานนาเวศวิทยาคม 1 1 1 1 1 1 6
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 1 2
10 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 0
11 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 1