1 อำนาจเจริญ 0 2 1 1 1 0 0 1 1 7
2 อุบลราชธานี 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3