1 ประจวบคีรีขันธ์ 3 2 2 2 0 1 0 0 1 11
2 เพชรบุรี 2 1 2 0 2 1 0 0 1 9
3 สมุทรสงคราม 1 0 0 1 1 1 0 0 1 5
4 สมุทรสาคร 2 0 1 0 1 0 0 0 0 4