1 ฉะเชิงเทรา 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4
2 สมุทรปราการ 9 6 9 6 3 1 2 1 2 39