1 นนทบุรี 2 0 2 2 1 0 0 0 1 8
2 พระนครศรีอยุธยา 1 3 2 3 3 1 2 0 2 17