1 ไทยรัฐวิทยา 7 1 1
2 ปราจิณราษฏรอำรุง 1 1
3 ปราจีนกัลยาณี 1 1
4 อดุลศาสนกิจศึกษา 0
5 กบินทร์บุรี 1 1
6 กบินทร์วิทยา 1 1
7 ลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1 1
8 วังดาลวิทยาคม 1 1
9 มณีเสวตรอุปถัมภ์ 0
10 ร่มเกล้า ปราจีนบุรี 1 1
11 กระทุ่มแพ้ววิทยา 1 1
12 ชิตใจชื่น 1 1
13 ประจันตราษฏร์บำรุง 1 1
14 สุวรรณวิทยา 1 1
15 กรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1 1
16 ศรีมหาโพธิ 0
17 ศรีมโหสถ 1 1