1 สิงห์บุรี 1 1
2 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) 0
3 หัวไผ่วิทยาคม 1 1
4 บางระจันวิทยา 1 1
5 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1 1
6 ค่ายบางระจันวิทยาคม 1 1
7 บ้านแป้งวิทยา 1 1
8 พรหมบุรีรัชดาภิเษก 1 1
9 ท่าช้างวิทยาคาร 1 1
10 ทองเอนวิทยา 1 1
11 อินทร์บุรี 1 1