1 ประจวบคีรีขันธ์ 2 1 0 3
2 เพชรบุรี 1 1 0 2
3 สมุทรสงคราม 0 0 1 1
4 สมุทรสาคร 2 0 0 2