1 ชัยนาท 11 1 0 12
2 ลพบุรี 20 2 2 24
3 สิงห์บุรี 9 1 0 10