รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA
สพม.39

1 อุตรดิตถ์ดรุณี 2558 อุตรดิตถ์
2 เฉลิมขวัญสตรี 2557 พิษณุโลก
3 พิษณุโลกพิทยาคม 2557 พิษณุโลก