รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA
สพม.36

1 จุนวิทยาคม 2559 พะเยา
2 เชียงม่วนวิทยาคม 2559 พะเยา
3 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 2559 เชียงราย
4 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 2559 เชียงราย
5 พญาเม็งราย 2559 เชียงราย
6 ดอกคำใต้วิทยาคม 2557 พะเยา
7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 2556 พะเยา