รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA
สพม.28

1 กันทรลักษ์วิทยา 2559 ศรีสะเกษ
2 ขุขันธ์ 2559 ศรีสะเกษ
3 ยโสธรพิทยาคม 2558 ยโสธร
4 มหาชนะชัยวิทยาคม 2558 ยโสธร
5 สตรีสิริเกศ 2557 ศรีสะเกษ