รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA
สพม.27

1 หนองพอกวิทยา 2558 ร้อยเอ็ด