รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA
สพม.24

1 เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์